Avtorske pravice

Vse slikovno in tekstovno gradivo objavljeno na tej spletni strani je last lastnika spletne strani.

Prepovedano je vsako zbiranje podatkov s te strani za potrebe reproduciranja, javnega objavljanja, prodajanja ali kakršnegakoli posredovanja v katerikoli obliki brez pisnega soglasja lastnika strani.

Podatki o lastniku strani:

ILEZ - BATISTIČ d.o.o.
Vipavska cesta 71, Rožna dolina
5000 Nova Gorica
Slovenija

Telefon: 05/33 34 090
Fax: 05/33 34 091

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it